مدیران پیشین


٠٦ آبان ٧٧٣ ساعت ٢٣:٢٢   
تعداد بازدید:    ٣٧٨٠    

 

     ردیف        

نام و نام خانوادگی 

تاریخ شروع مدیریت 

تاریخ اتما م مدیریت 

آدرس صفحه شخصی

عکس 

1

دکتر جواد گیوی

 

 

 

2

دکتر احمدعلی محمد پور

 

 

صفحه شخصی

no image

3

دکتر نادر ساکنیان 

 

 

 

رونمایی از اثر شعر عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

4

دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

 

 

https://www.sku.ac.ir/~esasadi

5

دکتر علی محرری

 

 

https://www.sku.ac.ir/~moharreri

6

دکتر فریبرز خواجعلی

 

 

https://www.sku.ac.ir/~khajali

7

دکتر محمدرضا محزونیه

 

 

https://www.sku.ac.ir/~mahzounieh

8

دکتر امین صادق بیغم

 

 

https://vetmed.shirazu.ac.ir/~a.bigham

امین بیغم صادق

9

دكتر مرتضي حسيني نژاد

 

 

https://www.sku.ac.ir/~hosseininejad

10

​دكتر عليرضا نعمتي 

 

1398/04/30

https://www.sku.ac.ir/~nemati

11

​دكتر مجتبي نادري

1398/04/31

 

https://sku.ac.ir/~mnaderi

 ​

​​

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱