گروه پژوهشی شبیه سازی و حیوانات تراریخته

مدیر گروه پژوهشی: دکتر حسن نظری

 

زمینه های اصلی فعالیت:

تولید حیوانات شبیه سازی و تراریخته

 

محورهای تحقیقاتی:

 • فناوری شبیه سازی در حیوانات اهلی (گاو، گوسفند، بز) با استفاده از روش های نوین
 • فناوری تولید حیوانات تراریخته
 • دستکاری های ژنتیکی در مراحل ابتدائی شکل گیری جنین در حیوانات مزرعه ای به منظور حصول حداکثر توان تولیدی، رفع برخی از عیوب فنوتیپی و ایجاد مقاومت ژنتیکی در مقابل برخی از بیماری ها 
 • دستیابی به نقشه پروتئینی سلولهای جنینی تولید شده در شرایط مختلف با هدف رفع مشکلات مطرح در reprogramming هسته سلول های دهنده در روند شبیه سازی

 

پروژه های انجام شده:

 • تولید جنین های شبیه سازی شده  (cloning) گوسفند با استفاده از سلول های سوماتیک 
 • مقایسه کاربرد سلولهای کومولوس و سلولهای فیبروبلاست جنینی و بالغ  به عنوان سلول دهنده در روند شبیه سازی در گوسفند و بز
 • تولید جنین های گاوی شبیه سازی شده به روش دستی (Hand-made cloning)

 

امکانات سخت افزاری و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی:

 • انکوباتور
 • میکرومنیپولاتور
 • استرومیکروسکوپ
 • هود لامینار
 • PCR

 

فناوری های احصا شده توسط گروه پژوهشی:

 • تولید جنین های شبیه سازی شده  (cloning) گوسفند با استفاده از سلول های سوماتیک
 • تولید جنین های گاوی شبیه سازی شده به روش دستی (Hand-made cloning)
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است