یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩

اخبار جدید
مدیر هفته پژوهش و فناوری
محسن مبینی دهکردی
دانشیار گروه ژنتیک
03832324419
mmobinid@gmail.com
https://sku.ac.ir/~mobini
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است