یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩

تعداد بازدید: ٢٨٢
 

انتخاب پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی سال 99 (مهلت ارسال مدارک حداکثر تا 99/9/1)

کد اطلاعیه: ٣٩
تاریخ انتشار: ٢٥ آبان ١٣٩٩ ساعت ١١:٣٧

نظر به برگزاري جلسه كميته علمي هفته پژوهش و فناوري در تاريخ 1399/08/20 طبق بند 2 و3 صورتجلسه مقرر گرديد دستگاه هاي اجرايي استان مدارك پژوهشگر و فناور برتر منتخب خود را طبق جداول 2 و 3 آيين نامه جشنواره تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري استان در سال 1399 (آيين نامه پيوست) و بر اساس فرم پيوست، حداكثر تاپايان وقت اداري روز شنبه مورخ1 آذرماه به صورت الكترونيكي به آدرس ايميل Research@sku.ac.ir ارسال نمايند. همچنين دستور فرمائيد نسخه فيزيكي مستندات را به دبيرخانه كميته علمي واقع در دفتر معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه شهركرد نيز ارسال نمايند. مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم به حضور اعلام مي گردد. لازم به ذكر است با عنايت به تاكيد شوراي سياست گذاري استاني و تصويب كميته علمي مبني بر لزوم تقدير از پژوهشگران و فناوران فعال در حوزه تخصصي كوويد-19 خواهشمند است نسبت به ارسال مشخصات تمامي افراد فعال در اين حوزه و دستاوردهاي حاصل شده نيز دستورات لازم را مبذول فرماييد. در پايان ذكر اين نكته ضروري است افرادي كه در دوسال گذشته (1397 و 1398) به عنوان پژوهشگر يا فناور برتر انتخاب شده اند نمي توانند در اين فراخوان مشاركت نمايند (افراد فعال در حوزه تخصصي كوويد-19 از اين بند مستثني هستند).

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است