پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

به نام خدا

 پژوهشکده بختیاری شناسی دانشگاه شهرکرد، با هدف بررسی جنبه های مختلف فرهنگ بختیاری که به دلیل داشتن تاریخ، فرهنگ و ادبیات خاص خود، از مهمترین میراث داران فرهنگ ایرانی اسلامی هستند، تأسیس شد. اكنون كه اين اتفاق ارزشمند  روی داده است از همۀ انديشمندان و  پژوهشگران حوزۀ بختیاری پژوهی براي همكاري هاي علمي پژوهشي دعوت می شود.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است