پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

 

برنامۀ زمانی پنج ساله

 

ردیف

نام برنامه

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

مجموع

 

1

مقاله

10

10

12

15

20

67

 

2

همایش ملی و بین ­المللی

1

 

1

-

-

2

 

3

طرح ­های درون و بیرون دانشگاهی

3

3

3

3

3

15

 

4

تألیف و ترجمۀ کتاب

1

1

1

1

1

5

 

5

سخنرانی

2

2

2

2

2

10

 

6

کارگاه

3

3

3

3

3

15

 

7

نقد کتاب و فیلم در حوزۀ بختیاری­شناسی

3

3

3

5

5

17

 

8

پایان ­نامه

3

3

3

4

5

18

 

9

راه ­اندازی کتابخانۀ آنلاین

10

مجلۀ تخصصی فرهنگ و ادبیات بختیاری

11

جمع ­آوری و مستند کردن فرهنگ عامۀ بختیاری

12

بستن قرارداد با نهادها و سازمان ­ها و دادن خدمات مختلف راهبردی و کاربردی به آن­ها

13

نگارش دایره ­المعارف و بانک اطلاعاتی بختیاری­ شناسی

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است