پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

گروه ­های پژوهشی پژوهشکده بختیاری شناسی

 

الف)گروه پژوهشی زبان، ادبیات و فولکلور پژوهشکدۀ بختیاری­ شناسی

مدیر گروه پژوهشی زبان، ادبیات و فولکلور پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی: دکتر مرتضی طاهری اردلی، استادیار زبان­شناسی همگانی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد

اعضای گروه زبان، ادبیات و فولکلور پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی

1-دکتر اسماعیل صادقی ده­ چشمه، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2-دکتر جهانگیر صفری، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

3-دکتر مرتضی طاهری اردلی، استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد

4-دکتر مسعود فروزنده، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

5-دکتر ابراهیم ظاهری عبدوند، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

6-دکتر سجاد نجفی بهزادی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

7- دکتر مهران نجفی حاجیور، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

 

ب)گروه پژوهشی فرهنگ و مردم­ شناسی پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی

مدیر گروه پژوهشی فرهنگ و مردم ­شناسی پژوهشکدۀ بختیاری­ شناسی: دکتر ولی ­الله نصیری، استادیار دانشگاه شهرکرد

اعضای گروه پژوهشی فرهنگ و مردم ­شناسی پژوهشکدۀ بختیاری­ شناسی

1-دکتر ستار صادقی، گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه شهرکرد

2- دکتر ابراهیم بنی ­طالبی دهکردی، دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد

3- دکتر مهرداد حاجی حسنی، استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

4-دکتر احسان روحی دهکردی، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهرکرد

5-دکتر علیرضا خواجه گیر، استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهرکرد

6-دکتر علیرضا فهیم، استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهرکرد

7-دکتر صادق میراحمدی، استادیار گروه معارف دانشگاه شهرکرد

8- دکتر علیرضا امیدی، استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد

9-دکتر الهام قنبری، استادیار گروه مهندسی آّب دانشگاه شهرکرد

 

ج)گروه­ پژوهشی  هنر و باستان ­شناسی پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی

مدیر گروه پژوهشی هنر و باستان­ شناسی پژوهشکدۀ بختیاری­ شناسی: دکتر افسانه قانی، گروه فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان/ دانشگاه شهرکرد

 اعضای گروه ­پژوهشی  هنر و باستان­ شناسی پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی

1-محمدعلی اسپنانی، مربی گروه فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

2- مجید اسدی فارسانی، استادیار گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه

شهرکرد

3-حسین ابراهیمی ناغانی، استادیار گروه صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

4- پیوند توفیقی بروجنی، دانشجوی دکتری، مربی گروه فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

5- عباسعلی صالحی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

6-مجید طهرانی، دانشیار گروه فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

7-میترا شاطری، استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

8- احسان زارعی فارسانی، مربی گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

9- محمود حیدریان، استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

10- علیرضا خسرو زاده، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

11-مریم قاسمی اشگفتکی، مربی گروه صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

12- افسانه قانی، استادیار گروه فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

13- راضیه مختاری دهکردی، استادیار گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه

شهرکرد

14- عزیزالله مولوی وزدنجانی، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگده هنر و علوم انسانی فارسان، دانشگاه شهرکرد

 

د) گروه پژوهشی منابع طبيعي و محيط زيست پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی

مدیر گروه پژوهشی منابع طبيعي و محيط زيست پژوهشکدۀ بختیاری­ شناسی: دكتر حجت الله خدري غريب­وند، استاديار گروه مهندسي طبيعت دانشگاه شهرکرد 

 

اعضای گروه پژوهشی منابع طبيعي و محيط زيست پژوهشکدۀ بختیاری ­شناسی

1-دكتر عطاالله ابراهيمي، دانشيار گروه مهندسي طبيعت دانشگاه شهرکرد

2-دكتر پژمان طهماسبي، دانشيار گروه مهندسي طبيعت دانشگاه شهرکرد

3-دكتر بيت الله محمودي، استاديار گروه مهندسي علوم جنگل دانشگاه شهرکرد

4-دكتر مهدي پژوهش، دانشيار گروه مهندسي طبيعت دانشگاه شهرکرد

5-دكتر عليرضا  نعمتي، استاد گروه گياه پزشكي دانشگاه شهرکرد

6-دكتر ارسلان خليلي مقدم، استاديار گروه گياه پزشكي دانشگاه شهرکرد

7-دكتر روح الله رحيمي، دانشيار گروه مهندسي شيلات دانشگاه شهرکرد

8-دكتر رسول زمانی احمد محمودي، دانشيار گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه شهرکرد

9-دكتر محمدرضا اشرف زاده، استاديار گروه مهندسي محيط زيست دانشگاه شهرکرد

10-دكتر علي اصغر نقي پور، استاديار گروه مهندسي طبيعت دانشگاه شهرکرد

11-دكتر داوود مافي، استاديار گروه مهندسي علوم جنگل دانشگاه شهرکرد

12-دكتر حجت الله خدري غريب وند، استاديار گروه مهندسي طبيعت دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است