دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١

اهداف مورد بررسی در پژوهشکدۀ بختیاری­ شناسی

زبان، ادبیّات و فولکلور

 • 1. مستندسازی زبان و ادبیّات عامه بختیاری؛
 • 2.  مطالعات زبان‌شناختیِ تاریخی و هم‌زمانیِ بختیاری و معرفی آثار پژوهشگران غربی در این زمینه؛
 • 3.  معرفی، ارزشیابی و آسیب‌شناسیِ آثار و پژوهش‌های حوزة فولکلور بختیاری؛
 • 4.  تحلیلِ ادبیّات بختیاری براساس نقد و نظریه‌ها؛
 • 5.  ادبیّاتِ تطبیقی (تأثیر و تأثّرات ادبیّات بختیاری و ادبیّات دیگر اقوام)؛
 • 6. بازتابِ حضور بختیاری‌ها در ادبیّات، سینما و هنرهای نمایشی.

 

فرهنگ و مردم شناسی

 • 1. هویت؛ توسعه هویت فرهنگی و اجتماعی در جامعه بختیاری؛
 • 2.  فرهنگ آداب و رسوم؛ نقش آن در روابط خانواده و انسجام اجتماعی در جامعه بختیاری؛
 • 3.  مردم ­شناسی؛ از اسطوره ­شناسی تا آیین ­ها، مناسک و جایگاه زنان در جامعه بختیاری؛
 • 4.  فضای مجازی؛ فرهنگ دیجیتال، نقد، بررسی و تاثیرات آن در جامعه بختیاری؛
 • 5.  میراث فرهنگی و گردشگری فرهنگی و توسعه آن در مناطق بختیاری؛
 • 6.  نوآوری فرهنگی، کارآفرینی و سیاستگذاری فرهنگی در جامعه بختیاری؛
 • 7. بحران­ ها و چالش ­ها؛ تاثیر آن­ها بر آداب و رسوم در جامعه بختیاری.

 

هنر و باستان شناسی

 • 1.  جغرافیای تاریخی مناطق­ بختیاری؛
 • 2.  گفتمان هنر قومی و هنرهای صناعی بختیاری ؛
 • 3.  اقتصاد هنر و کارآفرینی بومی در هنرهای قومی؛
 • 4. زیباشناختی و معناشناختی هنرهای قومی بختیاری؛
 • 5.  سبک زندگی بختياري، تعامل با محیط زیست و ديگر اقوام؛
 • 6. مطالعات مواد فرهنگی بر اساس رویکردهای باستان شناختی؛
 • 7. هنر معماری منطقه­ بختیاری ها با تكيه بر یافته¬های باستان شناسی.

 

منابع طبیعی و محیط زیست

 • 1. خدمات اکوسیستم، تنوّع زیستی و معیشت‌های پایدار؛
 • 2. حوزه‌های آبخیز ، مدیریت پایدار و حقوق منابع طبیعی؛
 • 3. بوم‌شناسی فرهنگی و دانش بومی بهره برداران منابع طبیعی؛
 • 4. بوم‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی زیست محیطی بختیاری؛
 • 5. توسعه پایدار و آمایش سرزمین در زیست‌بوم‌های بختیاری‌نشین؛
 • 6. جغرافیا، گردشگری پایدار و ژئوتوریسم در قلمرو ایل بختیاری؛

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است