پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد در راستای تحقق اهداف و راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی برنامه سوم توسعه کشور و بمنظور ترویج و ارتقا فرهنگ کارآفرینی در محیط دانشگاه، از اواخر سال 1383 تاسیس و شروع به فعالیت نمود و برنامه ها و فعالیت های آن در سه بخش ترویج فرهنگ کارآفرینی، آموزش کارآفرینی و پژوهش در زمینه کارآفرینی پیگیری و اجرا شد.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است