پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

چشم انداز مركز كارآفريني:

ایجاد دانشگاه کارآفرین، به منظور ایجاد جامعه ای توسعه یافته و پویا، مرکب از دانش آموختگانی با هویت اسلامی-ایرانی و دارای استقلال اقتصادی

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است