پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

ماموریت مركز كارآفريني:

  1. تقویت و بارور کردن بنیه دانش کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پژوهش، تعلیم و تربیت کارآفرینان توانمند در دانشگاه​​
  2. توسعه مشاغل دانش بنیان توسط دانش آموختگان دانشگاهی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است