پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

​شماره تماس مركز كارآفريني: 03832321624

شماره داخلي مركز كارآفريني: 2798

پست الكترونيك مركز كارآفريني: EC@sku.ac.ir​

آدرس: شهركرد - بلوار رهبر - دانشگاه شهركرد - ساختمان كتابخانه مركزي - معاونت پژوهش و فناوري - مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد

كد پستي: 8818634141

​​

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است