آشنایی با هیات جذب


٠٢ تیر ١٣٩٩ ساعت ١٣:٢٢   
تعداد بازدید:    ٢٨٠٧    

بسمه تعالی

 

معرفی:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 در راستای حفظ جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط‌های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیات علمی و لزوم بهره وری از تحصیل کردگان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان های انقلاب اسلامی و جذب نيروهاي جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیات علمی، با تغيير شيوه جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي کشور با تصويب آيين‌نامه‌اي ساختار جدیدی را برای جذب اعضای هیأت علمی تعریف و تعیین کرد.

در ساختار جديد، سه سطح براي جذب هیأت علمي زير مجموعه يکديگر ايجاد شده‌است. در رأس اين ساختار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هیأتی به نام هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور تشکیل داده‌است که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت کرده و در دبیرخانه آن مستقر می‌باشد. زیر مجموعه این هیأت دو هیأت دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عنوان هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را برعهده دارند. در نهایت هیأت‌های اجرایی جذب اعضای هیأت علمی هم که زیر مجموعه هیأت مرکزی در هر مجموعه دانشگاهی و مؤسسه تحقیقاتی هستند عهده‌دار بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی می‌باشند.

 

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی جذب دانشگاه (بر اساس ماده پنج آیین نامه هیات عالی جذب):

 • شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي به منظور تکمیل حلقه ­های علمی؛ ارتقاء سطح علمی گروه­ ها و هم­ افزایی فعالیت ­های آموزشی و پژوهشی
 • انجام فراخوان عمومی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه که دو بار در سال و در ماه‌های شهریور و بهمن از طریق وب سایت مرکز جذب وزارت علوم به صورت متمرکز انجام خواهد شد.
 • تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و تمدید یا عدم تمدید قرارداد ( هیات علمی قراردادی، پیمانی، طرح سربازی)، تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه-
 • اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در دانشگاه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي
 • نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي
 • ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

ترکیب اعضای هیات اجرایی جذب دانشگاه:

1-  رئیس دانشگاه (رئیس هیأت اجرایی جذب)؛

2-  رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛

3-  پنج تا هفت عضو هیأت علمی دانشگاه با پیشنهاد رئیس دانشگاه و انتخاب هیأت عالی جذب.

دبیر هیأت از میان اعضای هیأت اجرایی انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شود.

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

كليه امور اجرايي هيأت اجرايي جذب از قبيل اعلام فراخوان عمومي جذب، دريافت تقاضاي همكاري، تشكيل پرونده، پاسخگويي به متقاضيان و... توسط دبيرخانه هيأت اجرايي جذب انجام خواهد شد. مسئول دبيرخانه توسط رئيس هيأت اجرايي جذب تعيين گردیده و زيرنظر دبير هيأت اجرايي جذب فعاليت مي‌نماید.

 

اهم وظایف دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

 •  انجام امور مربوط به فراخوان جذب اعضای هیأت علمی, اعم از اخذ و اعلام نیاز های جذب اعضای هیات علمی در سامانه جامع نور رضوی، دریافت اطلاعات متقاضیان و ارجاع به دانشکده‌ها، هماهنگی جلسات، اعلام نتایج در سامانه فراخوان جذب اعضای هیأت علمی و ارسال پرونده متقاضیان مورد تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم.
 • تشکیل پرونده و انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی (بورس به استخدام پیمانی، طرح سربازی به استخدام پیمانی، پیمانی به رسمی‌آزمایشی، رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی).
 • تشکیل پرونده و انجام امور مربوط به متقاضیان انتقالی، مأموریت و جایابی.
 • تشکیل پرونده و انجام امور مربوط به تمدید قراردادهای اعضای هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات هیأت‌ اجرایی جذب.
 • تهیه و تدوین صورت‌جلسات هیأت اجرایی جذب.
 • ابلاغ و پیگیری مصوبات و تصمیم‌های اخذ شده در ‌جلسات هیأت اجرایی جذب.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت تشکیل کارگروه‌ بررسی صلاحیت عمومی.
 • پیگیری پاسخ بررسی پرونده‌ها از هیأت مرکزی جذب وزارت علوم.
 • پیگیری دریافت پاسخ استعلام های انجام شده با مراکز ذیصلاح و دانشگاه های دیگر.
 • پیگیری مکاتبات انجام شده.
 • پاسخگویی به متقاضیان و دریافت درخواست معترضین نتایج جذب هیأت علمی.

 

کارگروه‌های هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

الف- کارگروه بررسی توانایی علمی

به منظور بررسي توانایي علمي متقاضيان جذب (استخدام پيماني، تبديل وضعيت استخدامی از پيماني به رسمي‌آزمايشي و طرح سربازي هیأت علمی و...) كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصص‌هاي مختلف زيرنظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد تشكيل می شوند.

تركيب اعضاي هر كارگروه به شرح زير خواهد بود:

1- رئيس دانشكده مربوطه

2- مدير گروه مربوطه

3- حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي با انتخاب هيأت اجرايي جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می‌شوند.

4- يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي جذب دانشگاه و يا نماينده آن هيأت

اعضاي كارگروه پس از بررسی مستندات فعالیت های پژوهشی و آموزشی داوطلب شرکت کننده در فراخوان جذب هیات علمی و انجام مصاحبه، نتيجه بررسي توانايي علمي متقاضيان را در فرم‌هاي مربوطه تكميل نموده و توسط مسئول کارگروه بررسی توانایی علمی جهت اتخاذ تصميم به صورت محرمانه به هيأت اجرايي جذب ارائه خواهند نمود.

ب- کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

بررسی مستندات مربوط به فعالیت های فرهنگی و اعتقادی (از جمله همکاری با بسیج، نهاد مقام معظم رهبری، طرح ضیافت و غیرو....) و نیز بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و...) و بررسی نتایج ارزیابی خود اظهاری شخصیتی از جمله وظایف کارگروه صلاحیت عمومی می باشند.

 

ترکیب اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی به شرح ذیل می باشد:

۱- نماینده رئیس مؤسسه

۲- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه

۳- سه نفر عضو هیأت علمی به پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی جذب و با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب

دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱