تماس با ما


٠٢ تیر ١٣٩٩ ساعت ١٣:٢٤   
تعداد بازدید:    ٩٦٦    

ایمیل : Jazb@sku.ac.ir

تلفن دبیرخانه هیئت اجرائی جذب : 03832324424

مرکزتلفن دانشگاه : 6-03832324401

داخلی : 2273

دور نگار : 03832324424

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱