جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

ایمیل : Jazb@sku.ac.ir

تلفن دبیرخانه هیئت اجرائی جذب : 03832324424

مرکزتلفن دانشگاه : 6-03832324401

داخلی : 2273

دور نگار : 03832324424

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است