جداول احتساب امتیازات تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی


٢٤ شهریور ١٣٩٩ ساعت ١٠:٨   
تعداد بازدید:    ١٣٩٤    

جداول احتساب امتیازات تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی
جداول آموزشی تبدیل پیمانی به رسمی آزمایشی 96.09.11   --->  دانلود
خلاصه جداول ج آموزشی تبدیل پیمانی به رسمی آزمایشی 96.09.11  --->   دانلود
شناسنامه علمی آموزشی تبدیل پیمانی به رسمی آزمایشی 96.09.11  --->   دانلود
جدول شماره پنج آموزشی 3.2  --->   دانلود
جدول شماره پنج آموزشی ویژه استادیاران  --->   دانلود
جدول شماره پنج آموزشی ویژه مربیان   --->   دانلود
جدول شماره پنج پژوهشی ویژه استادیاران   --->    دانلود
جدول شماره پنج پژوهشی ویژه مربیان   --->   دانلود

 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱