جداول احتساب امتیازات رسمی قطعی


٢٥ شهریور ١٣٩٩ ساعت ٩:٢٣   
تعداد بازدید:    ٦٥٨    

جداول احتساب امتیازات رسمی قطعی
جداول آموزشی به رسمی قطعی 96.09.11  --->  دانلود
خلاصه جداول ج آموزشی به رسمی قطعی  96.09.11  --->  دانلود
شناسنامه علمی آموزشی به رسمی قطعی  96.09.11  --->    دانلود
جدول شماره پنج آموزشی 3.2   --->   دانلود
جدول_شماره_پنج_پژوهشی_._آموزشی_استادیاران   --->  دانلود
جدول_شماره_پنج_پژوهشی_._آموزشی_مربیان  --->   دانلود

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱