اخبار جدید


شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
-

-

خبرهای بیشتر

مدیر روابط عمومی
مهدی کرمی دهکردی
استادیار گروه توسعه روستایی
karami596@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~karami
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است