دوره ای حداکثر ۶ ماهه است که در ان به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نو اورانه صنعتی هستند ، مشاوره و اموزش های لازم برای اشنایی با بازار ، شناسایی گروه کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود . در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی ، واحد های نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند.

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است