دوره ای است حداکثر ۳ ساله که طی ان واحد های فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از ان از مرکز رشد خارج می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است