یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

​​پژوهشگران زاگرس افراز
واحد های پیش رشد
پژوک
واحد های پیش رشد
نوآوران نانو زیست حسگر
نوآوران نانو زیست حسگر
واحد های پیش رشد
آسورخش کارن
آسورخش کارن
واحد های پیش رشد
تجهیز صنعت
واحد های پیش رشد
آسورخش کارن
پایش حرکتی ژرف نگر
واحد های پیش رشد
آسورخش کارن
آرمین گستر چهارمحال
واحد های پیش رشد
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است