آدرس: شهرکرد- گودال چشمه- بلوار ۱۳ آبان- خیابان رشد- طبقه دوم - مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد​

شماره تلفن: 32286212-038

فکس: 3228621-038

کدپستی: 8815663555

​​​

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است