ضوابط عمومی گزینش


٣١ تیر ١٣٩٨ ساعت ١٠:٣٨   
تعداد بازدید:    ١٧٠٨    

ضوابط عمومی گزینش

علاوه بر لزوم احراز صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می‌گردد، متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش نیز باشند.

ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان به قرار ذیل است:

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- التزام عملی به احکام اسلام

۳-  اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر فسق

۵- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود، مگر اینکه توبه ایشان محرز شود

۶ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر

۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر

(در ضمن، اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می‌باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند)

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱