پنج شنبه ٧ اسفند ١٣٩٩

مدیران پیشین :

آقای دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

آقای محمود خورشیدیان

آقای حجت اله قائدی بارده ئی

آقای عبداله رئیسی

آقای مرتضی طاهری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است