تماس با ما


١٥ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:٥٤   
تعداد بازدید:    ١٤٢٤    

تلفن مستقیم : 03832324424  

  داخلی : 2273  و  2165

 

ایمیل : gozinesh@sku.ac.ir

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱