تلفن مستقیم : 03832324424  

  داخلی : 2273  و  2165

 

ایمیل : gozinesh@sku.ac.ir

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است