تماس با ما


١٥ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:٥٤   
تعداد بازدید:    ١٠٣١    

تلفن مستقیم : 03832324424  

  داخلی : 2273  و  2165

 

ایمیل : gozinesh@sku.ac.ir

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141