پ‍ژوهشکده مشترک انسان و دام


٢١ اسفند ١٣٩٥ ساعت ١٤:٢٥   
تعداد بازدید:    ٣٥٢٧٠    

نام پژوهشکده : بیماری های مشترک انسان و دام

سال تاسیس

1387

گروه های پژوهشی

بیماری های انگلی و قارچی

بیماری های باکتریایی ومنتقله از مواد غذایی

بیماری های ویروسی

 مقاومت باقیمانده های داروئی

زمینه های اصلی تحقیقاتی

ویروس شناسی

کشت سلولی و تشخیص مولکولی

باکتری شناسی

خانه حیوان

تعداد محققان عضو

12 نفر

پروژه های اصلی انجام شده

انتشار 40 مقاله در مجله های معتبر علمی- پژوهشی

انتشار دو جلد کتاب

 

قابلیت اجرای کارگاه یا پروژه

ارتباط با مراکز پژوهشی مشابه در داخل و خارج از کشور و ارتباط با سازمان های بهداشتی و خدماتی برای ارائه خدمات تخصصی پژوهشی

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱