پژوهشکده فناوری نانو


٢٢ اسفند ١٣٩٥ ساعت ١٠:١٣   
تعداد بازدید:    ١٨٥٨    

مقدمه:
نانو فن‌آوری عبارت است از تولید و استفاده از انواع مواد، ساختارها، سیستم‌ها و ابزارها در ابعاد نانو (کوچکتر از nm100) و بهره برداری از خواص فیزیکی، مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی مواد در این مقیاس. این فن‌آوری، که از آن به عنوان انقلاب علمی و تکنولوژیکی عصر حاضر نام برده می‌شود، بسیاری از علوم فنی مهندسی را تحت تاثیر قرار داده و مفاهیم جدیدی را بنا نهاده. خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی مواد در مقیاس نانو تفاوت قابل ملاحظه ای با توده مواد و ساختار های بزرگتر دارند. بکار گیری مواد نانو در کلیه صنایع از جمله هوافضا، دفاعی، خودرو سازی، کامپیوتر و نفت می تواند باعث پیشرفت چشمگیری در این صنایع شود. فناوری نانو در کلیه رشته ها مانند مهندسی، مواد، پلیمر، فیزیک، شیمی، بیوشیمی و حتی پزشکی دارای کاربرد زیادی است. از اینرو این فن آوری عرصه وسیعی از سئوالات علمی و کاربردهای جدید را در برابر محققین دنیا گشوده است. با توجه به اهمیت این فناوری در جهان فعالیت در این حوزه در مراکز علمی کشور آغاز گردیده است. دانشگاه شهرکرد با توجه به توان علمی موجود، به ویژه دانشجویان مستعد، توجه ویژه ای به تولید و گسترش علوم و فناوری در زمینه نانو در برنامه های خود گنجانیده است. در این راستا کمیته فناوری نانو در آبانماه سال 1386 توسط گروهی از اساتید دانشگاه شهرکرد تشکیل و پس از یک سال فعالیت موفق به دریافت موافقت اصولی جهت تاسیس مرکز پژوهشی فن آوری نانو در دانشگاه شهرکرد گردید. این مرکز با دو گروه نانو مواد و نانوکامپوزیتها بعنوان یک گروه و نانو فناوری محاسباتی بعنوان گروه دیگر فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز با توجه به توانمندیهای اعضاء در راستای انجام وظایف ذیل تلاش خواهد نمود.
 
2- اهداف مرکز پژوهشی فناوری نانو دانشگاه شهرکرد:
 
مرکز پژوهشی فناوری نانو دانشگاه شهرکرد رسالتهای متعددی را بر عهده دارد که یکی از مهمترین آنها انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه تکنولوژی نانو می باشد. در حال حاضر اهداف اصلی مرکز پژوهشی فناوری نانو دانشگاه شهرکرد به شرح ذیل تعیین شده است:
تعیین اولویتهای پژوهشی با توجه به نیازمندیهای استان
تعیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشی
راه اندازی رشته های مختلف علمی و تربیت پژوهشگران مرتبط با فناوری نانو
انجام طرههای پژوهشی کاربردی در زمینه های مرتبط با فناوری نانو
اجرای طرحهای تحقیقاتی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در راستای نیازهای موسسات دولتی و غیر دولتی استان و کشور در زمینه فن آوری نانو
 
3- ساختار و وظایف مرکز پژوهشی:
 
3- 1 -  وظایف مرکز پژوهشی فناوری نانو:
مرکز پژوهشی فناوری نانو بمنظور نیل به اهداف ذکر شده اقدامات ذیل را بعمل خواهد آورد:
 ایجاد‌ فرهنگ‌ پژوهش‌ و تحقیقات‌ علمی‌ در زمینه فناوری نانو
 همکاری‌ با نهادهای‌ اجرائی‌، علمی‌ و پژوهشی‌ کشور در زمینه‌ ارزیابی‌ و بازنگری و اجرای‌ طرح‌ها و برنامه‌های‌ مربوط به ‌امور آموزش‌ و پژوهش‌ در زمینه‌ فناوری نانو
 کمک‌ به‌ مدیران‌ و ارگانهای‌ سیاستگزار استان جهت‌ تدوین‌ ضوابط و آئین‌ نامه‌های‌ اجرائی‌ مربوط به‌ طرح‌ تخصصی‌ موضوع‌
ـ ترغیب‌ و تشویق‌ پژوهشگران‌ و تجلیل‌ از محققان‌ و استادان‌ ممتاز
ـ اطلاع‌ رسانی‌ عمومی‌، خاصه‌ در متن‌ جامعه‌ علمی‌ از روند رو به‌ رشد فزاینده‌ فناوریهای‌ جدید
ـ ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی ‌به سایر مراکز
ـ تشکیل‌ گردهمایی‌های‌ علمی‌ در سطح‌ ملی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی
ـ انتشار کتب‌ و نشریات‌ علمی‌ و خبری
3- 2 - اعضای مرکز پژوهشی فناوری نانو دانشگاه شهرکرد:
آقای دکتر حسین گلستانیان - نانو مواد و نانوکامپوزیتها (رئیس مرکز)
آقای دکتر ساسان اطرج - نانو مواد و نانوکامپوزیتها
آقای دکتر محمد رضا سائری - نانو مواد و نانوکامپوزیتها
آقای دکتر افراسیاب رییسی – نانو فناوری محاسباتی
آقای دکتر محمد مردانی - نانو فناوری محاسباتی
آقای دکتر علی مختاری - نانو فناوری محاسباتی
آقای دکتر حسن ربانی - نانو فناوری محاسباتی
آقای دکتر ویشتاسب سلیمانیان - نانو ساختارها
آقای دکتر محسن قاسمی ورنامخواستی- نانو ساختارها
آقای دکتر اسماعیل شهریاری - نانو ساختارها
آقای دکتر آرش دقیقی- نانو ساختارها
آقای دکتر یعقوب طادی بنی- نانو ساختارها
 
4- فعالیتهای انجام شده توسط مرکز پژوهشی نانو فناوری دانشگاه شهرکرد
 
4-1- فعالیتهای انجام شده در راستای جذب بودجه از ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو ریاست جمهوری:
در این راستا در بهمن ماه سال 1387 ابتدا رایزنی های شفاحی با جناب آقایان دکتر سالار آملی "معاون فن آوری معاونت نو آوری و فن آوری ریاست جمهوری" و دکتر سعید سرکار "دبیر ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو" انجام و نظر مسائد ایشان جهت کمک مالی به مرکز جلب شد. سپس طی نامه ای درخواست حمایت همراه با لیست تجهیزات اولیه خدمت ایشان ارسال گردید. متاسفانه در تاریخ 27/2/88 طی نامه ای این معاونت اعلام نمود که نمی تواند به مرکز پژوهشی کمک مالی نماید.
در این راستا در تابستان 91 یک میکروسکوپ الکترونی از ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو ریاست جمهوری در اختیار مرکز قرار گرفت. در مهر ماه سال جاری این میکروسکوپ در آزمایشگاه مرکز نصب و راه اندازی خواهد شد.
 
4-2- فعالیتهای انجام شده در راستای اهداف آموزشی مرکز:
در راستای اهداف آموزشی مرکز پژوهشی فن آوری نانو دانشگاه شهرکرد تاکنون اقدامات ذیل را انجام داده است:
 
 با همکاری شرکت پلیمر پیشگام آریا " از شهرک علمی-تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان" یک کارگاه آموزشی در تاریخ 11/12/1388 در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار نمود.
 
با همکاری شرکت دانش پژوهان پگاه آریا "واقع در شهرک علمی- تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان" یک کارگاه آموزشی آشنایی با نانو فناوری را برای تاریخ 12/2/1391 برنامه ریزی نموده است.
 
4-3- فعالیتهای انجام شده در راستای اهداف پژوهشی مرکز:
با کمک اعضاء مرکز، تاکنون مقالات ذیل تهیه و در مجلات و کنفرانسهای معتبر چاپ و ارائه یا جهت داوری ارسال شده است:
An analytical model for magneto conductance of poly(p-phenylene)-like molecular wires in the tight-binding approach,
M. Mardaani, H. Rabani,
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 331, 28 (2013).
 
 
 Analytical study of the ballistic transport of ladder-like grapheme nanoribbons within the tight-binding approach,
H. Rabani, M. Mardaani and A.M. Shahraki
Superlattices and Microstructures, 159, 106 (2013).
 
 
 A solvable model for electronic transport of a nanowire in the presence of effective impurities,
M. Mardaani and H. Rabani,
Superlattices and Microstructures, 159, 155 (2013).
 
 
Evaluation of Effective Mechanical Properties of Nanocomposites Reinforced with Sinusoidal Carbon Nanotubes
Hossein Golestanian and Mahdieh Hamedi
NANO: Brief Reports and Reviews, Vol. 7, No. 5 (2012) 1250041
 
 
Exact analytical results on electronic transport of conjugated polymer junctions: renormalization method
H. Rabani and M. Mardaani
Solid State Communications, 152, 235 (2012).
 
 
Phonon transport properties of a mass-spring simple cubic nanocrystal within the harmonic approximation
M. Mardaani, H. Rabani and M. Keshavarz
Physica E, 44, 1342 (2012).
 
 
Electron transport through of an extended nano-ring in the presence of magnetic field: analytical description
H. Rabani and M. Mardaani
Solid State Sciences, 14, 1100 (2012).
 
 
Effects of nanotube helical angle on mechanical properties of carbon nanotube reinforced polymer composites
Z. Matin Ghahfarokhi, H. Golestanian
Computational Materials Science 50 (2011) 3171–3177
 
 
An analytical study on electronic density of states and conductance of typical nanowires
M. Mardaani and H. Rabani, A. Esmaeili
Solid State Communications, 151, 928 (2011).
 
 
 Effects of Interface Characteristics on Mechanical Properties of Carbon Nanotube Reinforced Polymer Composites
M. Shojaie and H. Golestanian
Materials Science and Technology, 2010 Vol. 0, No. 0, pp. 1-7
 
 Numerical Characterization of CNT-Based Polymer Composites Considering Interface Effects
Hossein Golestanian and Mostafa Shojaie
Computational Materials Science, 50 (2010) 731-736
 
 
 Effects of Nanorope Geometry on Mechanical Properties of Polymer-based Nanocomposites with Wavy Carbon Nanotubes
Z. Matin Ghahfarokhi and H. Golestanian
Submitted to Journal of Materials Science
 
 
 Effective Mechanical Properties of Nanocomposites Reinforced with Multi-Walled Carbon Nanotube
Mohamad Hashemi Gahruei, Hossein Golestanian
Materials Science and Technology 2013 Vol. 29, No. 8, pp. 913-920
 
 
 Ab initio study of the stability and electronic properties of wurtziteand zinc-blend BeS nanowires
Somayeh Faraji, Ali Mokhtari
Physics Letters A 374 (2010) 3348–3353
 
 
خواص فونونی و گرمایی یک نانوساختار نردبانی
 
محمد مردانی، حسن ربانی و مهوش کشاورز
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 11، شماره 3، صفحه ی 287، سال 1390.
 
 
اثر پارامترهای کشسانی و ساختاری بر خواص فونونی و گرمایی یک نانو بلور با ساختار مکعبی ساده
 
حسن ربانی، محمد مردانی و مهوش کشاورز
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 11، شماره 4، صفحه ی 377، سال 1390.
 
 
اثر قدرت دوپارش و انرژی پرش پیوندهای شانه ای بر رسانش و چگالی حالت های الکترونی بسپارهای پلی استیلن-مانند
 
حسن ربانی، محمد مردانی و آذر اسماعیلی
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 11، شماره 3، صفحه ی 405، سال 1390.
 
 
ترابرد الکترونی یک نانو ساختار نردبانی در حضور نقص های شبکه ای
محمد مردانی، حسن ربانی و آزاده مظلوم
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 12، شماره 1، صفحه ی 37، سال 1391.
 
 
رسانندگی الکترونی سیم های مولکولی پلی پیرول (PPy) و ظهور پدیده ی فانو رزونانس
محمد مردانی و سونیا انصاری
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 12، شماره 1، صفحه ی 45، سال 1391.
 
 
رسانش وابسته به اسپین یک نانوساختار استخوان ماهی نوعی،
محمد مردانی،حسن ربانی و صادق سلیمانی،
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 12، شماره 2، صفحه ی 103، سال 1391.
 
 
مطالعه ی تحلیلی ترابرد الکترونی نانولوله های نوعی باساختارشبکه ای مربعی،
حسن ربانی، محمد مردانی وسکینه ی وثوقی نیا،
مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 12، شماره 2، صفحه ی 169، سال 1391.
 
 
شبیه سازی کوانتومی نانوسیم سولفید بریلیوم و محاسبه مدول یانگ برای قطرهای کوچک
 
سمیه فرجی و علی مختاری
مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران 1389
 
 
4-4- شرکت در سمینارها:
ریاست مرکز پژوهشی در جشنواره فناوری نانو که 13 الی 17 آبانماه 1388 در تهران برگزار شد شرکت و با دستاوردهای شرکتهای مختلف فعال در زمینه این فناوری آشنا شد. بعلاوه، رئیس مرکز طی این سفر، با دیگر محققین کشور رایزنی های لازم را جهت انجام طرحهای مشترک در زمینه نانو فناوری انجام داد.
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱