سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

فرم ارسال تخلف


اين سامانه با هدف صيانت از مالکيت فکری و رعايت حقوق مادی پژوهشگران، ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و جلوگيری از تضعيف اعتبار علمی کشور و در راستای دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايجاد شده است.پر کردن موارد ستاره دار الزامی است

  نام و نام خانوادگی
  پست الکترونیکی
  مدرک تحصیلی
  تلفن
  نشانی محل سکونت
  نشانی محل کار
  مدعی *  
  عنوان تخلف *  

توضیحی در مورد تخلف *

  مستندات *
به منظور پیگیری و بررسی تخلف، الصاق مستندات الزامی است
کدامنیتیکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است