نام و نام خانوادگی:

نرگس آبیار

رشته:

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
اثر کاتیون های آمونیوم، سدیم، کلسیم و پتاسیم بر جذب، واجذب و قابلیت استفاده روی در تعدادی از خاک های آهکی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است