پنج شنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٠
نام و نام خانوادگی:

سیده رعنا شیرازی نیا

رشته:

شیمی تجزیه

مقطع:

دکتری
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
گوگرد زدایی از سوخت توسط استخراج با حلال سبز و اکسایش در حضور نانو ذرات بر پایه مس و نیکل و بهکارگیری تکنیکهای کمومتریکس در پیشبینی برخی مشخصههای آنالیتیکی پسابها و میعانات گازی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است