پنج شنبه ١٦ اردیبهشت ١٤٠٠
نام و نام خانوادگی:

ابراهیم شریف پور

رشته:

شیمی تجزیه

مقطع:

دکتری
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
حذف همزمانی رنگ ها و یون های فلزی و پیش تغلیظ و اندازه گیری ترکیبات دارویی به کمک نانوذرات و بهینه سازی با روش پاسخ سطح

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است