چهارشنبه ٧ تیر ١٣٩٦عنوان منبع تاریخ شروع رویداد
كنفرانس ملي يافته هاي نوين در علوم جانوري   چهارشنبه ١ شهريور ١٣٩٦
چهل و يكمين مسابقه رياضي دانشجويی كشور   سه شنبه ١٤ شهريور ١٣٩٦
دومين كنفرانس ملي مكانيك كاربردی دانشکده فنی مهندسی جمعه ٥ آبان ١٣٩٦
برگزاری دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران در دانشگاه شهرکرد روابط عمومی دانشگاه شهرکرد سه شنبه ٢٠ تیر ١٣٩٦
انتخاب واحد نیمسال دوم 95-96   دوشنبه ٤ بهمن ١٣٩٥
برگزاری جشن 16 آذر و آیین بزرگداشت روز دانشجودر دانشگاه شهرکرد معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی سه شنبه ١٦ آذر ١٣٩٥
برگزاری کنفرانس بین المللی تشخیص الگو و تحلیل تصویر معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٦
کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دامپبزشکی دانشگاه شهرکرد ریاست دانشکده فنی مهندسی چهارشنبه ٥ خرداد ١٣٩٥
برگزاری کنفرانس ملی مکانیک کاربردی ریاست دانشکده فنی مهندسی چهارشنبه ١٩ آبان ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است