یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٨٠٨٠
 

تغییرسیستم آموزشی دانشکاه از نرم افزار سما به نرم افزار sess

کد اطلاعیه: ١٠١٠
تاریخ انتشار: ١٩ اسفند ١٣٩٣ ساعت ١١:٣٠

 

با توجه به تغییر نرم افزار آموزشی دانشگاه، برنامه زمان بندی استفاده از امکانات و خدمات آموزشی دانشگاه مطابق جدول زیر انجام می گردد. لذا از تمامی اساتید، دانشجویان و کارشناسان محترم آموزشی خواهشمند است برنامه های خود را مطابق این برنامه تنظیم نمایند.

 

 

کاربر

عملیات

هفته آخر

 اسفند

هفته سوم

فروردین

هفته چهارم

 فروردین

هفته اول

اردیبهشت

اساتید

ورود نمره

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

حضور و غیاب

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

کارشناسان آموزش
و مدیران گروه ها

وارد کردن اطلاعات آموزشی

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

صدور گواهی موقت، دانشنامه،

تاییدیه تحصیلی، ...

سیستم قدیم

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

گزارش گیریهای مختلف

هر دو سیستم

هر دو سیستم

سیستم جدید

سیستم جدید

تطبیق واحد

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

درس معرفی به استاد

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

پایان نامه های جدید

 غیرفعال

 غیرفعال

 سیستم جدید

 سیستم جدید

دانشجو

مشاهده نمرات

غیرفعال

غیرفعال

غیرفعال

سیستم جدید

تطبیق واحد

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

گواهی اشتغال به تحصیل

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

گواهی موقت، دانشنامه

غیرفعال

غیرفعال

سیستم جدید

سیستم جدید

پروژه کارشناسی

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

سیستم جدید

 فارغ التحصیلی

غیرفعال

غیرفعال

سیستم جدید

سیستم جدید

 درخواست جدید پایان نامه

 غیرفعال

 غیرفعال

 سیستم جدید

 سیستم جدید

 عملیات شهریه

غیر فعال

غیر فعال

غیر فعال

 سیستم جدید

 

میهمانی و انتقالی

غیر فعال

غیر فعال

غیر فعال

سیستم جدید

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است