یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

تعداد بازدید: ١٨٤٠
 
دفتر ارتباط با صنعت و علوم کاربردی

اطلاعیه شماره یک کار آموزی (تاریخ های کلیدی ) تابستان سال 1394

کد اطلاعیه: ١٠١٥
تاریخ انتشار: ١٨ فروردین ١٣٩٤ ساعت ٨:٣٨

 

 

تاریخهای کلیدی

تاریخ ثبت‌ نام دانشجویان برای دوره کارآموزی تابستان، نیمسال دوم هر سال خواهد بود. ثبت نام در سامانه ثبت‌ نام کار آموزی و توسط خود دانشجو انجام خواهد شد. دانشحویان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام وارد سایت دانشگاه شهرکرد به آدرس htt:/www.sku.ac.ir شده و در صفحه اول در قسمت سامانه ها بر روی لینک سامانه کار‌آموزی کلیک کنید این موضوع از طرف گروههای آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده هماهنگ شده و به موقع در سامانه ثبت‌نام و سایت دانشگاه به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال نامه‌های درخواست سهمیه از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه : نیمه دوم بهمن ماه سال قبل

تا آخر فرودین ماه باید تکلیف این سهمیه‌ها تعیین و به تأیید گروههای آموزشی برسد. قبل از آن آموزش باید لیست نفرات ثبت نام شده را در اختیار دفتر ارتباط با صنعت قرار دهد. در صورتی که سهمیه شرکتی مانند فولاد مبارکه دیرتر تعیین شود، ثبت‌نام برای آن بصورت مشروط انجام خواهد شد. در این صورت دفتر ارتباط با صنعت و یا مجموعه دانشگاه مسوولیتی نخواهد نداشت.

تاریخ اعلام سهیمه‌ها و شرایط ثبت‌نام: پانزدهم فروردین ماه

تاریخ ثبت‌نام و دریافت اطلاعات دانشجویان در سامانه ثبت نام کار آموزی: از بیست و دوم فروردین  تا هفتم اردیبهشت ماه

پس از این تاریخ، اولویتها بررسی و به تأیید گروههای آموزشی می‌رسد. اگر به دانشجویی اولویت نرسید، گروههای آموزشی تصمیم گیرنده خواهند بود.

پس از اختصاص اولویت هیچ اعتراضی به محلهای تعیین شده کار‌آموزی وارد نیست، مگر اینکه سهیمه اختصاصی به دانشجو، جزء اولویتهای انتخابی وی نباشد. در این صورت نظر گروههای آموزشی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. این موضوع می‌بایست تا پانزدهم اردیبهشت ماه خاتمه یابد. بعد از آن دانشجو باید به محل تعیین شده مراجعه و کار‌آموزی خودرا بگذراند و یا از کار‌آموزی انصراف دهد.

تاریخ آخرین مهلت انصراف از کار‌آموزی: نهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه

پس از این تاریخ، عدم حضور دانشجو در مهلت مقرر در محل کار‌آموزی نمره صفر در پی خواهد داشت.

در صورتی که دانشجویی پس از ثبت‌نام در سیستم سما در ابتدای نیمسال دوم، پیگیر مراحل کار‌آموزی خود طبق تاریخهای اعلامی و یا اطلاعیه‌های دفتر ارتباط با صنعت نباشد، درس کار‌آموزی وی حذف خواهد شد. این موضوع از طریق دفتر ارتباط با صنعت به دانشکده اعلام خواهد شد.

تاریخ صدور معرفی‌نامه، برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان و تحویل مدارک لازم به دانشجویان : هفته آخر اردیبهشت ماه.

در این جلسه کار‌آموز، معرفی‌نامه خود را دریافت کرده و اطلاعات کلی و عمومی در مورد دوره کار‌آموزی دریافت می‌نماید تا برای این دوره آماده باشد. ( اطلاعات مذکور در سایت دانشگاه در آدرس فوق نیز به صورت کلی موجود می‌باشد. سایت دانشگاه            معاونت پژوهشی             دفتر ارتباط باصنعت                       آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها)

تاریخ ارسال اسامی نهایی به مدیران گروه‌ها جهت تعیین استاد کار‌آموزی : هفته اول خرداد ماه

تاریخ ارسال لیست‌های نهایی به دانشکده جهت ثبت در سیستم سما: هفته اول خرداد ماه

تاریخ شروع دوره  کار‌آموزی : دهم تیر ماه

تاریخ ارسال فرم شروع به کار از طرف دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت : هفدهم تیر ماه

تاریخ آخرین مهلت تحویل گزارش: نیمه مهر ماه

دانشجو موظف است قبل ازتحویل گزارش به استاد، به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه کرده و نامه پایان کار‌آموزی خود  را که از طرف محل کار‌آموزی صادرشده است به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهد. پس از بررسی نامه و تأیید آن توسط دفتر ارتباط با صنعت و اعلام تأیید به استاد مربوطه دانشجو گزارش خود را به استاد کار‌آموزی خود تحویل می‌دهد.

کلیه تاریخهای فوق بسته به عوامل مختلف می‌تواند تغییر کند. عواملی نظیر زمان شروع و خاتمه ترمهای تحصیلی، تعطیلات احتمالی و همچنین هماهنگی  با تاریخهای شرکتهای معتبر از این جمله‌اند. بدیهی است تاریخهای قطعی هر سال توسط دفتر ارتباط با صنعت با هماهنگی دانشکده فنی اعلام خواهد شد.

 

دفتر ارتباط با صنعت و علوم کاربردی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است