یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

تعداد بازدید: ١٢٥٨
 

تمدید مهلت ارسال فرم استفاده از سهمیه رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری

کد اطلاعیه: ٣٠٣٤
تاریخ انتشار: ٠٣ مرداد ١٣٩٤ ساعت ١٠:١٠

دانش آموختگان ودانشجویان رتبه اول که در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال جاری شرکت نموده اند برای استفاده از سهمیه خود در آزمون مذکور حد اکثر تا تاریخ 94/05/7مهلت دارند فرم مربوطه که در دفترچه انتخاب رشته آمده است را به خانم باقری کارشناس استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند.و مهلت فوق دیگر تمدید نخواهد شد.

در ضمن لازم به ذکر است جهت مشخص شدن رتبه اول هر رشته برای استفاده از سهمیه مذکور ،باید تمام نمرات دانشجویان تا تاریخ 94/04/31ثبت نهایی شده باشد در غیر این صورت  دفتر استعدادهای درخشان هیچ مسئولیتی دراین زمینه نخواهد داشت.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است