یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٤٨٥
 

آگهی فراخوان مناقصه‌ی «خدمات عمومی و نظافت دانشگاه شهرکرد در سال 95»

کد اطلاعیه: ٦٠٨٨
تاریخ انتشار: ١٧ فروردین ١٣٩٥ ساعت ١٠:٤

 

 

 

آگهی فراخوان مناقصه‌ی عمومی دانشگاه شهرکرد

مناقصه‌ی شماره‌ی2/ 95

 

 

 

 دانشگاه شهرکرد در نظر دارد فعالیت خدماتی ذیل را ازطریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی، طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

ـ موضوع مناقصه: «خدمات عمومی و نظافت دانشگاه شهرکرد در سال 95»

ـ محل اعتبار موضوع قرارداد: از محل اعتبارات جاری دانشگاه .

ـ زمان و مدت قرارداد: ازتاریخ 10/ 2/ 95لغایت9/ 2/ 96

ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ (000/ 000/ 600/ 1) یک میلیارد و ششصد میلیون ریال، بصورت یکی از اشکال؛ ضمانت نامه‌ی بانکی، یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه شهرکرد.

ـ مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخ گشایش پاکتهای پیشنهاد به مدت سه ماه خواهد بود.

 متقاضیان واجد شرایط لازم است حداکثر تا تاریخ26/ 1/ 95، از طریق سایت اینترنتی دانشگاه شهرکرد به آدرسwww.sku.ac.ir به صورت رایگان نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا با مراجعه به آدرس: شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، ساختمان مدیریت-حوزه معاونت اداری و مالی ومدیریت منابع مالی- اداره امور حقوقی و قراردادها با به همراه داشتن یک عدد فلش مموری اسناد را دریافت نمایند و در ادامه طبق شرایط تعیین شده، مدارک و پیشنهادات خود را تهیه وتحویل نمایند.

ـ آخرین مهلت قبول پیشنهادها : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 5/ 2/ 95

ـ زمان و مکان گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 6/ 2/ 95 ساعت 10صبح، در محل دفتر معاونت اداری ومالی دانشگاه

  • دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

متن پیش نویس قرارداد خدمات عمومی 
 
کاربرگ مناقصه خدمات عمومی و نظافت دانشگاه شهرکرد 

 

 

مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است