یکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٩٠٦
 

برنامه زمان بندی امتحانات پایان ترم دروس عمومی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

کد اطلاعیه: ٦١٠٠
تاریخ انتشار: ١٩ اردیبهشت ١٣٩٥ ساعت ٨:٢٢

محل برگزاری امتحانات  کلیه  دروس عمومی دانشگاه شهرکرد نیمسال دوم 95-94

ردیف

 

 

 

نام درس

تعدادکل

نام استاد

تعداد

گروه

مکان برگزاری

(دانشکده)

ساعت

روز

تاریخ

مدیر حوزه

1

زبان عمومی

 

368

سمیه اکبر پور-نوشین تنباکویی- لیلی محبی -- مسعود رحیمی- جواد عالی پور

182

13-12-9-7-4-2

علوم پایه

17-15

 

یکشنبه

16/ 3/ 95

دکتر عموآقایی

فرزانه طاهری -عزیز اله میرزایی - مرتضی طاهری- ناهید روشنی-  علی اکبر جعفرپور

186

11-10-8-5-3-1

کشاورزی

دکتر محبی

2

 

کار آفرینی

 

 

تمامی اساتید

 

کلیه گروهها

علوم پایه

17-15

سه شنبه

18/ 3/ 95

دکتر عموآقایی

3

 

اندیشه اسلامی 1

208

مظاهر شهرانی - محمد ارشادی-صادق میر احمدی- معصومه طاهری

208

کلیه گروهها

کشاورزی

10-8

پنجشنبه

20/ 3/ 95

دکتر جعفرپور

 

 

4

 

اندیشه اسلامی 2

681

احمد رضا بسیج - سید باقر حسینی مظاهر شهرانی صادق میر احمدی

233

18-17-4-3-2-1

کشاورزی

12-10

پنجشنبه

20/ 3/ 95

دکتر جعفرپور

حمید نادری- هنگامه بیادار-محمد علی نظری

223

15-9-8-7-6-5

فنی

دکتر هاشمی

سید عبداله میر احمدی- سید مرتضی حسینی معصومه طاهری

225

16-14-13-12-11-10

علوم پایه

دکتر دهاقین

5

اخلاق اسلامی(آئین زندگی

 

 

423

ولی غیبی-هنگامه بیادار- محمد علی خسروی

227

12-8-4-3-2-1

کشاورزی

15-13

پنجشنبه

20/ 3/ 95

دکتر جعفرپور

افراسیاب صادقی-علیرضا فهیم- حمید نادری- محمد شریعتی- فرشاد توحید نیا

196

11-10-7-6-5

فنی

دکتر هاشمی

6

دانش خانواده و جمعیت

494

علیرضا خواجه گیر-محمد علی خسروی-ولی غیبی- هنگامه بیادار

252

10-5-4-3-2-1

کشاورزی

17-15

پنجشنبه

20/ 3/ 95

دکتر جعفرپور

حمید نادری- علیرضا فهیم- اصغر حمزه- سید مرتضی حسینی

242

12-11-9-8-7-6

فنی

دکتر هاشمی

7

تربیت بدنی عمومی

568

محسن بهرامی سامان یوسفی سقزی - مهرداد رحیمی - علیرضا سلیمانی مفرد نوید کلانی- محمد ربیعی -  مصطفی رحیمی--اعظم رییسی مهین خسرویان فر- الهام اسداللهی - زهره امیدیان

295

14-10-8-7-6-5-4-2-1

21-20-19-18-17-16

علوم پایه

17-15

یکشنبه

23/ 3/ 95

دکتر محبی

آرمان دهقانی- - ابوذر عباسی- -زهرا مردان پور- مریم حسینی – سمیه حیدری – فریبا رافعی- سودابه صادقی- فهیمه بلالی

273

24-23-22-15-12-11

30-29-28-27-26- 25

فنی

دکتر هاشمی

8

 

فارسی عمومی

 

414

علی آهنچی - مرضیه دشت بش- بهنام گرجی- سید مجتبی حسینی- مهدی احمدی

205

8-5-3-2-1

علوم پایه

17-15

سه شنبه

25/ 3/ 95

دکتر عمو آقایی

سجاد نجفی بهزادی -ابراهیم ظاهری- کوثر رهبان- طیبه  صابری

209

12-11-10-7-6-4

 کشاورزی

دکتر دهاقین

9

تفسیر موضوعی

 

518

محمود خسروی-احمد رضا پورخاقان-حکمت الله محمدعلی زاده-بهزاد ضیایی-سید مهدی هاشمی

246

6-5-4-3-2-1

کشاورزی

10-8

پنجشنبه

27/ 3/ 95

دکتر ملکی

صدیقه مهربان-محمد تقی حسین پور-سید محمد میر بد-آزاده شاطری- زهرا کاظمی

271

13-12-11-10-9-8-7

فنی

دکتر جعفری

10

 

تاریخ اسلام

391

اسدالله بال افکن- طوبی محبی

195

5-4-3-2-1

کشاورزی

12-10

پنجشنبه

27/ 3/ 95

دکتر ملکی

باقر مختاری-سجاد برزگر- پروین اصغری

196

10-9-8-7-6

فنی

دکتر جعفری

11

 

انقلاب اسلامی

347

محمد حسین فتاحیان

206

6-5-4-3-2-1

کشاورزی

15-13

پنجشنبه

27/ 3/ 95

دکتر ملکی

قاسم فتاحی -مجتبی نوروزی

141

10-9-8-7

فنی

دکتر جعفری

12

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس

167

تمامی اساتید

167

کلیه گروهها

کشاورزی

17-15

پنجشنبه

27/ 3/ 95

دکتر ملکی

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است