چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦


نام کنفرانس تلفن فاکس ایمیل آدرس
چهل و يكمين مسابقه رياضی دانشجويی ایران03832321622-09364134705 03832321622sku_math41@شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد ،صندوق پستی ۱۱۵ ، دانشکده ریاضی
کنفرانس ملی علوم جانوری  info@cas96.irشهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد ،صندوق پستی ۱۱۵ ، داتنشکده علوم پایه ءگروه زیست شناسی
دومين كنفرانس هيدرولوژی ايران   شهرکرد-بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دبیرخانه کنفرانس
چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران    
سومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران038-32321634 038-32321634IPRIA2017@sku.ac.irشهرکرد-بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی مهندسی-طبقه دوم-دبیرخانه کنفرانس
سومین کنفرانس بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی0650651206 15640894khosravi@eng.sku.ac.irشهرکرد، بلوار رهبر، داتنشکده کشاورزی
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی 038-32321634 038-32321634NCAME2016@sku.ac.irشهرکرد - بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی مهندسی - طبقه دوم- دبیرخانه کنفرانس

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است