دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩

رئیس اداره آموزش‌های آزاد و مجازی: محمداحسان بصیری

☎️  شماره تماس:۳۲۳۲۰۳۷۱  ۰۳۸ 

🌍صفحه خانگی: https://www.sku.ac.ir/~Basiri

پست الکترونیک:  

e.basiri@chmail.ir

از رسالت های مهم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فراگیر نمودن و استمرار بخشیدن آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه می باشد. آموزشهای عالی نوبت دوم، موضوع تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور از سال 1369 تا کنون قابل اجرا بوده که از ابتدای مهر ماه سال 1382 در دانشگاه شهرکرد عملی شده است و اهداف آن به شرح ذیل است:

  •  کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
  •  افزایش تعداد دانش آموختگان آموزش عالی
  •  پاسخگوئی به تقاضای روز افزون اجتماعی به آموزش عالی
  •  تنوع بخشی به منابع مالی و افزایش توان مالی دانشگاه

🔷 کارشناس اداره

آقای حبیب الله جهانی جوانمردی

​تلفن تماس مستقیم اداره: 32320399

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است