چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠

معاون آموزشی: دکتر حمداله مشتاقی بروجنی

​​

 

  شماره تماس:۳۲۳۲۴۴۲۱  ۰۳۸ ☎️

دورنگار:۳۲۳۲۴۴۴۲  ۰۳۸ 📠

🌍صفحه خانگی: https://www.sku.ac.ir/~moshtaghi

 📬پست الکترونیک: moshtaghi@sku.ac.ir

 

 

🔷مسئول دفتر: آقای سبزوار مرادی  داخلی ۲۳۹۳ 📞

🔷کارشناس معاونت آموزش: آقای جهانبخش مبینی ⚜ داخلی ۲۳۷۴ 📞

معاونت آموزشی دانشگاه شهرکرد بصورت مستقل در سال 1370 ایجاد شد. این معاونت اداره کلیه امورآموزشی دانشگاه را با توجه به شرح وظایف زیر بر عهده دارد.
  •  نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها، گروههای آموزشی و ارزیابی آنها؛
  •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی؛
  •  تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امورآموزشی؛
  •  ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی؛
  •  ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی واحدهای مختلف؛
  •  ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان؛
  •  اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است