مدیر استعداد‌های درخشان


١٠ اسفند ١٣٩٤ ساعت ١٩:١٩   
تعداد بازدید:    ٦٨٥٥    

 

 

 

مدیر آموزشهای آزاد و مجازی

نام و نام خانوادگی

مهندس شاهین بشارتی

☎️  شماره تماس: ---------
📠 دورنگار: ----------
🌍صفحه خانگی: مشاهده صفحه شخصی

📬پست الکترونیک:

 besharati@sku.ac.ir 

 

🔷  از رسالت های مهم وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری فراگیر نمودن و استمرار بخشیدن آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه می باشد. آموزشهای عالی نوبت دوم، موضوع تبصره 48 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور از سال 1369 تا کنون قابل اجرا بوده که از ابتدای مهر ماه سال 1382 در دانشگاه شهرکرد عملی شده است و اهداف آن به شرح ذیل است:
  •  کمک به ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
  •  افزایش تعداد دانش آموختگان آموزش عالی
  •  پاسخگوئی به تقاضای روز افزون اجتماعی به آموزش عالی
  •  تنوع بخشی به منابع مالی و افزایش توان مالی دانشگاه

 

🔷 کارشناس اداره

خانم طاهری

تلفن: 32321645

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141