وظایف حوزه معاونت آموزشی


١١ اسفند ١٣٩٤ ساعت ١٤:٣٩   
تعداد بازدید:    ٢٩٤٧    
وظایف و فعالیت‌های معاونت آموزشی دانشگاه
🔷معاونت آموزشی دانشگاه شهرکرد بصورت مستقل در سال 1370 ایجاد شد. این معاونت اداره کلیه امورآموزشی دانشگاه را با توجه به شرح وظایف زیر بر عهده دارد.
 نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها، گروههای آموزشی و ارزیابی آنها
 نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
 تدوین و پیشنهاد اصول اجرائی امورآموزشی
 ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی
 ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی واحدهای مختلف
 ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان
 اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی.
 معاونت آموزشی دانشگاه شهرکرد همگام با دیگر واحد ها جهت رشد و توسعه دانشگاه در موارد زیر گام های مثبت و قابل توجهی برداشته است.
گسترش رشته های تحصیلی بویژه رشته های تحصیلات تکمیلی؛
جذب دانشجو و هیات علمی مورد نیاز؛
 اصلاح هرم هیات علمی؛
 اعزام مربیان جهت ادامه تحصیل؛
 جذب بورسیه های دکتری در رشته های مختلف؛
 فراهم نمودن زمینه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه.
🔷 توسعه و گسترش امکانات آموزشی مناسب، ترغیب و تشویق دانشجویان ممتاز، گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی و تصویب طرح جامع آموزشی دانشگاه از دیگر اقدامات حوزه معاونت آموزشی درسالهای اخیر است.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱