مدیر تحصیلات تکمیلی


١١ اسفند ١٣٩٤ ساعت ١٩:٢٣   
تعداد بازدید:    ٧١٦١    

 

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی

دکتر عبدالرحمان محمدخانی

☎️  شماره تماس: 32321623-038 داخلی 2387
📠 دورنگار:  32324629-038
🌍صفحه خانگی: مشاهده صفحه شخصی

📬پست الکترونیک:

takmili@sku.ac.ir​

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141