عکس

نام و نام خانوادگی

دکتر سید امیر هاشمی

دکتر سجاد رستمی دکتر حسین منصوری دکتر حسن شاهقلیان
تاریخ شروع مدیریت   1393  1389  1384
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد   1393 1389

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

 

عکس

نام و نام خانوادگی

دکتر غلامرضا شمس

دکتر احمد کریمی دکتر عبدالحسین جمالی مهندس شاهین بشارتی
تاریخ شروع مدیریت  1379 ​1376 1374 1373
تاریخ اتمام مدیریت 1384 1379 1376  1374

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است