کمیته منتخب هیات ممیزه


٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ١١:٥٢   
تعداد بازدید:    ٨٢٣    

 

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی دکتر یاسر پیرعلی دکتر حمداله مشتاقی دکتر افشین جعفری دهکردی مهندس رامین کریمی
  رئیس هیات ممیزه دبیر هیات ممیزه سرپرست دبیرخانه هیات ممیزه کارشناس هیات ممیزه

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

--------------

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141