عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی دکتر یاسر پیرعلی دکتر حمداله مشتاقی دکتر افشین جعفری دهکردی مهندس رامین کریمی
  رئیس هیات ممیزه دبیر هیات ممیزه سرپرست دبیرخانه هیات ممیزه کارشناس هیات ممیزه

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

--------------

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است