چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

صدور گواهینامه موقت:

1) طی نمودن روند تسویه حساب

2) تحویل کارت دانشجویی

3) سه (3) قطعه عکس جدید( خواهرا ن با حجاب کامل  اسلامی)

4) تـحـویـل تـصـویـر کارت مــلــی

5) فعال نمودن فرم تسویه حساب در برنامه آموزشی (sess) بعد از ثبت کامل نمرات دانشجو و طی (12) گام آن و ثبت اتمام دوره برای دانشجو توسط سیستم

۶) واریز مبلغ 195,500 ریال به حـساب IR640100004001071903018416 بانک تجارت شعبه دانشگاه (برای واجدین دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی)

۷) تحویل اصل وتصویرکارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عـمومی برای پسران ( واجدین دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی )

۸) تحویل مدارک به قسمت بایگانی اداره آموزش

۹) وصـول تائیدیـه تـحصیلی دوره پیـش دانشــگاهی یـا کـاردانــی ( https://emt.medu.ir ) برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد و صول تاییدیه کارشناسی و برای دانشجویان دکتری تخصصی وصول تاییدیه کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی می باشد .

10- تحويل فرم توزيع نسخ پايان نامه / رساله ( ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي )

11- تحويل فرم گواهي ثبت پايان نامه / رساله در سایت ایران داک (ویژه دانشجویان  تحصيلات تكميلي (

توجه : مدارک فارغ التحصیلی صرفا" به صاحبان مدرک تحویل می گردد.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است