چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

صدور گواهینامه موقت المثنی:

  1. ارائه و تحویل گرفتن فرم استشهاد محلی. فرم شماره (1)
  2. واريز مبلغ 920000 ريال به شماره حساب  IR640100004001071903018416  در آمد اختصاصي دانشگاه شهركرد – بانك تجارت شعبه دانشگاه
  3. بررسی پرونده مطابق آخرین بخشنامه های وزارت علوم و دریافت مدارک مورد نیاز احتمالی.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است