چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

صدور تاییدیه های تحصیلی:

  1. دریافت نامه های استعلام صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی ( اعم از دانشنامه و  گواهینامه موقت) از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، آزاد، پیام نور، ادارات ، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی ، سازمانهای نظام مهندسی و ... در سراسر کشور.
  2. دریافت نامه از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مبنی بر ارسال و ریز نمرات  فارغ التحصیلی ، تاییدیه و گواهینامه.
  3. ارسال تاییدیه تحصیلی و درصورت جعلی و یا مخدوش بودن مدرک و پاسخ مناسب ارسال گردیده در ضمن اعلام به حراست و دفتر حقوقي دانشگاه شهرکرد.
  4. ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرا ت پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر به سایر دانشگاهها.
  5. ارائه و تحویل گرفتن فرم تعهد محضری به فارغ الحصیلان برای ارسال تاییدیه و ریز نمره به واحدهای مختلف دانشگاههای آزاد. ( فرم شماره 2 )

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است