چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

صدور دانشنامه المثنی

واریز مبلغ  1,322,500 ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه و دریافت رسید آن و طی نمودن مراحل صدور دانشنامه المثنی و تحویل آن

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است