اداره نظام وظیفه


٢٦ تیر ١٤٠٠ ساعت ٩:٢٠   
تعداد بازدید:    ١١٢٢    

🔷 اداره نظام وظیفه دانشگاه شهرکرد

 

شرح وظایف

کارشناس


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱