مدیر دفتر نظارت و ارزیابی: دکتر سيد كاظم موسوي

 

تلفکس: 32324436-038

 

E-mail:nezarat@cha.sku.ac.ir

 

 

این دفتر مستقیماً زیر نظر ریاست محترم دانشگاه فعالیت می نماید وپیشنهادات ارائه شده از سوی این دفتر در شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه مطرح و پس از تصویب به اجرا گذارده می شود.

اعضای شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه عبارتند از اعضای هیأت رئیسه دانشگاه، پنج نفر از اعضای هیأت علمی منتخب و دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه .

تشکیلات دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به شرح زیر می باشد:

  1. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
  2. کمیسیون های تخصصی شامل کمیسیون آموزشی ـ کمیسیون پژوهشی ـ کمیسیون اداری و مالی و کمیسیون دانشجویی و فرهنگی
  3.  کارشناسان

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است